සිසුනට සවිය

සිසුනට සවිය

බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා කල හැකි ප්‍රයෝගික බුද්ධ පුජාවක් ලෙස දැයේ දු දරුවන්ගේ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සිසුනට සවිය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මේ යටතේ අඩු ආදායම් ලාභී දු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා උපකාර කිරීම උදෙසා අධ්‍යාපන උපකරණ ලබාදීම.දරුවන්ගේ නිරෝගී භාවය සඳහා වූ ෛවද්‍ය කඳවුරු සංවිධානය කිරීම,දු දරුවන්ගේ පස්වෙනි පන්තියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සහ උසස් පෙළ විභාගය ඉලක්ක කර නොමිලේ අධ්‍යාපන සම්මන්ත්‍රණ සංවිධානය කර අඩු අදායම් ලාභී දු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන තත්වය ඉහල නැංවීම සඳහා කටයුතු කිරීම.
ග්‍රාමීය දු දරුවන් විහාරස්ථානය කේන්ද්‍ර කොට දහම් අධ්‍යාපනයට නැඹුරු කිරීම සඳහා වූ වැඩසටහනක් සකසා සෑම විහාරස්ථානයකම දහම්පාසල සක්‍රියව පවත්වාගෙන යාමට දායකත්වය ලබාදීම.
බාහිර අධ්‍යාපනය තුළ දරුවන් කොතෙක් දක්ෂතා දැක්වුවද අධ්‍යාත්මයෙන් පිරිහීම තුළ සමාජ විරෝධී ක්‍රියා සහ විවිධ අපචාර අස්ලීල සම්බන්ධතා විවිධ මත්ද්‍රව්‍යයන්ට ඇබ්බැහිවීම සහ සමාජ විරෝධී බොහෝ අකටයුතු සමාජය තුළ කැපී පෙනෙන අන්දමින් වර්ධනය වී ඇත.මෙම තත්වයන් අවම කල නොහැකි උවහොත් සමාජය තුළ බරපතල බිද වැටීම් වැලැක්විය නොහැක.මේ සඳහා වූ විකල්පයක් ලෙස සෑම විහාරස්ථානයක් ආශ්‍රිතවම පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කර විහාරවාසී ස්වාමින් වහන්සේ එහි උපදේශකත්වය තුළ පාසල් අධ්‍යාපනයට පෙර සියලුම දු දරුවන් බෞද්ධ ආගමික පසුබිම තුළ සදාචාර සම්පන්න බෝසත් ළමා සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම.
සුපිරි පාසල් මානසිකත්වය මෙන්ම සුපිරි දහම්පාසල් සහ සුපිරි පෙරපාසල් පිළිබඳ වැඩිහිටියන්ගේ නැඹුරුවක් දක්නට ලැබේ.කුඩා කල සිට දරුවා නාගරික ජීවිතයට හුරු කිරීම තුළ ළමා පරපුර තුළ හර පද්ධතීන් විනාශ වී ඇත.එබැවින් ග්‍රාමීය විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කොටගෙන දායක ගම්මාන වල දු දරුවන් විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කොටගත් ළමා අධ්‍යාපනයකට යොමු කිරීම.මෙම පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන තුළ අරමුණ විය යුතු වන්නේය.