සසුනට සවිය

සසුනට සවිය

ශ්‍රී ලංකික භික්ෂූන් වහන්සේලා ව්‍යක්ත ,විනීත,විශාරද ,බහුශ්‍රත භාවයෙන් සහ ධර්මානු ධම්මව වැඩ සිටින තුරු සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා වනු ඇත.සම්බුද්ධ දේශනය ද එයයි.වර්තමානය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් භික්ෂු පිරිස සිඝ්‍රයෙන් අඩු වෙමින් පවතී.මේ යටතේ සිව්පසය අවශ්‍යතාවයන් සපයාගත නොහැකි වූ දිස්ත්‍රිකයේ විහාරස්ථාන හා පිරිවෙන් හදුනාගෙන එම ආයතන සඳහා උපකාර කල හැකි වැඩ සටහනක් සකස් කිරීම,අධ්‍යාපනයට දක්ෂ එහෙත් ඒ සඳහා වූ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලිය නොහැකි සාමනේර භික්ෂුන් වහන්සේලා සඳහා අධ්‍යාපන අවශ්‍යයතාවයන් සපුරාලීම. උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා සඳහා අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමයක් සකස් කිරීම.
ධර්ම සන්නිවේදනය පිළිබඳ භික්ෂු පුහුණු වැඩසටහනක් දිස්ත්‍රික්කය තුල ආරම්භ කර බුදු රජාණන් වහන්සේගේ සැබෑ ධර්මය සමාජ ගත කල හැකි ධර්ම කථිකයන් වහන්සේලා දිස්ත්‍රික්කය තුළින් බිහි කිරීම.සෑම විහාරස්ථානයක දීම එක් කුල දරුවකු හෝ වැඩි පිරිසක් සසුන් ගතකිරීම,ඒ සඳහා වූ එක් කුල දරුවකු හෝ වැඩි පිරිසක් ප්‍රදේශයේම දුගී පවුල් වලින් තෝරා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
උන්වහන්සේලාගේ උසස් අධ්‍යාපනය තෙක් සිව්පසය සහ අධ්‍යපන අවශ්‍යයතාවයන් සපුරාලීමට කැපකරු මාපිය ක්‍රමයක් හදුන්වාදීම.කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය තුළ පිහිටි ගිලන් වූ භික්ෂුන් වහන්සේලා සඳහා යැයි පවත්වාගෙන යනු ලබන ගිලන් භික්ෂු ආයතන පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා කමිටුවක් පත් කිරීම සහ එම ආයතන වල ප්‍රමිතීන් හදුනාගෙන අවශ්‍යය මඟ පෙන්වීම ලබා දීම සහ එම ආයතන යහපත් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.
දිස්ත්‍රිකක්යේ පිහිටි විහාරස්ථාන තුළ දහම් පාසලක් නොමැති නම් අදාල ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලය දැනුවත් කර දහම් පාසලක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා සහාය ලබාදීම.
දිස්ත්‍රික්කයේ සෑම විහාරස්ථානයකම මහිලා සමිතියක් (කුලඟන) පිහිටුවා අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජ සේවා අංශයේ එය ලියාපදිංචි කර ප්‍රදේශයේ කරණු ලබන සමාජ ව්‍යාපෘතීන් සහ විහාරස්ථානය තුළ සෑම දෙපෝය දිනකම සීල භාවනා වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම සහ එදිනට හෝ මාසයේ කුමන දිනක හෝ ආරාධිත දේශකයන් වහන්සේ නමක් වැඩමවා ජිවිතාවබෝධය සඳහා වූ ධර්ම දේශනයක් සංවිධානය කිරීම.ඒ සඳහා වූ පරිස්කාර ගමන් වියදම් ශබ්දවාහිනී සඳහා අවශ්‍ය දායකයින් සම්බන්ධ කර එම වැඩ සටහන මාසිකව පවත්වාගෙන යාම.
විහාරස්ථ දහම්පාසල මගින් දු දරුවන් දැනුවත් කර වාණිජ කරණය වූ වෙසක් දිනය වෙනුවට දරුවන් විසින්ම වෙසක් කුඩු නිර්මාණය කිරීමට පෙළඹවීම සෑම විහාරස්ථානයකම දහම් පාසල් දරුවන්ගේ බැති ගී සංදර්ශනයක් සංවිධානය කර තෙරුවන් විශයෙහි පහන් සංවේගය ඇති කිරීම.
සසුනට සවිය වැඩ සටහන යටතේ ඉතා වැදගත්ම කටයුත්ත වනුයේ දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් පහසුකම් සහිත විහාරස්ථාන කිහිපයක පළාතේ නායක ස්වාමින් වහන්සේලා මුල් කරගත් මහා සංඝරත්නය සහභාගී කරවාගෙන උතුම් ත්‍රිපිටක සච්ජායනා වැඩ සටහනක් දියත් කිරීම.