සසුනට සවිය

ශ්‍රී ලංකික භික්ෂූන් වහන්සේලා ව්‍යක්ත ,විනීත,විශාරද ,බහුශ්‍රත භාවයෙන් සහ ධර්මානු ධම්මව වැඩ සිටින තුරු සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා වනු ඇත.සම්බුද්ධ දේශනය ද එයයි.වර්තමානය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් භික්ෂු පිරිස සිඝ්‍රයෙන් අඩු වෙමින් පවතී.කියවන්න >>

සිසුනට සවිය

බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා කල හැකි ප්‍රයෝගික බුද්ධ පුජාවක් ලෙස දැයේ දු දරුවන්ගේ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සිසුනට සවිය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මේ යටතේ අඩු ආදායම් ලාභී දු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා උපකාර කිරීම උදෙසා අධ්‍යාපන උපකරණ ලබාදීම.කියවන්න >>

සුවයට සවිය

බෝනොවන රෝග සමාජගත වැඩිහිටියන් ඉමහත් පිඩාවට ලක්කරන අතර දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රමානුකුල ප්‍රතිකාර සිදු කල යුතු නමුත් එසේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් නොමැතිවීම හා පවතින ආර්ථික දුෂ්කරතා මත ඒ සඳහා ඔවුන් යොමු නොවීමේ ප්‍රවණතාවක් සමාජය තුළ දක්නට ඇත.කියවන්න >>

සියතට සවිය

ශ්‍රී විෂ්ණු දිව්‍යරාජයාණන් උදෙසා පවත්වනු ලබන පුජෝපහරයක් ලෙස සලකා සමාජයේ අසරණ වූ වැඩිහිටි ප්‍රජාව රැකබලා ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ මානසික සුවය උදෙසා අධ්‍යාත්මික මඟ පෙන්වීම් සිදුකරනු ලබන ආයතනයක් පිහිටුවීම සහ පවත්වාගෙන යාමකියවන්න >>