සියතට සවිය වැඩසටහන

ග‍්‍රාමීය ප‍්‍රදේශ වල ජීවත් වන ආර්ථික දුෂ්කරතා වලින් පෙලෙන දරුපවුල් තෝරාගෙන විවිධ ගෘහස්ථ ස්වයං රැුකියාවන් සඳහා ඔවුන් පුහුණු කිරීම, මූල්‍යමය පහසුකම් ලබාදීම, සහ නිශ්පාදන අලෙවිය සඳහා වූ වෙළඳ පොළ හඳුන්වා දීම, ග‍්‍රාමීය ප‍්‍රදේශ වල ජනතාව ජීවත්වන ඔවුන්ගේ ගෙවත්ත කාබනික කෘෂිකාර්මික ගෙවත්තක් බවට පරිවර්තනය කරගැනීමට අවශ්‍ය කෘෂිකාර්මික පුහුණව, ඒ සඳහා වූ බීජ කාබනික පොහොර සහ කෘෂිකාර්මික උපදේශන සේවාවන් ලබාදීම ම`ගින් ගෘහස්ථ ආර්ථිකයට සවියක් ලබාදීම. කෘෂිකාර්මික කාන්තා ව්‍යවසාය සංවර්ධන සමූපකාර වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම සහ කෘෂිකාර්මික කටයුතු මුල් කරගත් මුල්‍ය ආයතනයක් අරඹා ඉතිරි කිරීමේ හා ණය ගනුදෙණු පිළිබඳ වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීම ද මෙම මූල්‍ය ආයතනය ම`ගින් පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්මය මෙන්ම ගොවි සමාජ ආර්ථික වර්ධනයත් සඳහා සහාය වීම මෙන්ම කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන මිළදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීම, කෘෂිකාර්මික ජීවන රටාවක් තුල පරිසරය සහ කුඩා වැව් පද්ධතීන් ආරක්‍ෂා කිරීම සහ මේ පිළිබඳ ගොවීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා වූ ගොවි සංවිධාන සවිබල ගැන්වීම සහ වැව් තාවුළු සංරක්‍ෂණය ද, ජල පෝෂක ප‍්‍රදේශවල ශ‍්‍රී ලංකාවට ආවේණික වූ වන වගා වැඩ සටහනක් දියත් කිරීම ද සිදුකෙරෙනු ඇත.
විවිධ වෙළඳුන්ගේ කූට උපක‍්‍රමයන්ට හසුව පීඩාවන්ට ලක්වන සැදැහැවත් බොදුනුවන් සඳහා අවශ්‍ය පරිස්කාර භාණ්ඩ විනයානුකූලව නිෂ්පාදනය කිරීම සහ අලෙවි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීම ද, ඒ තුලින් රැුකියා අවස්ථාවන් ඇති කිරීම සහ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා දායක වීම. ශ‍්‍රී ලංකාවේ තෝරාගත් ග‍්‍රාමීය විහාරස්ථාන වල මහිලා සමිති පිහිටුවීම සහ දැනටමත් පිහිටුවා පවත්වාගෙන යනු ලබන මහිලා සමිති යථාවත් කොට පවත්වාගෙන යාම සඳහා ම`ග පෙන්වීමද, ඒ තුළින් විවිධ සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන් දියත් කිරීම ද සිදු කෙරෙනු ඇත.
සමාජයේ හුදෙකලා වූ අසරණ අම්මාවරුන් සඳහා අප සංවිධානය ම`ගින් පිහිටුවා පවත්වාගෙන යනු ලබන ''අම්මා ආශ‍්‍රමය'' කාන්තා වැඩිහිටි නිවාසය තුළ ජීවත්වන අම්මාවරුන් රැුකබලා ගැනීම, පෝෂණය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ මානසික සංතෘප්තිය සඳහා වූ විවිධ කි‍්‍රයාකාරකම් පැවැත්වීම ද, සමාජයේ අසරණ වූ දරුවන්ගේ රැුකවරණයක් නොලබන පියවරුන් සඳහා ''තාත්තා ආශ‍්‍රමය'' නමින් පිරිමි වැඩිහිටි ආයතනයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම. බුදු දහමේ ඉගැන්වෙන් උතුම් ජීවන රටාව වූ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙහි ගමන් කරන ඒ සඳහා උත්සුක වූ ප‍්‍රජාවක් නිර්මාණය කිරීම ද ''සියතට සවිය'' වැඩසටහනේ උතුම් පරමාර්ථයයි.