සසුනට සවිය..

ශ‍්‍රී ලාංකික භික්ෂුන් වහන්සේලා ව්‍යක්ත, විනීත, විශාරද, බහුශ‍්‍රැත භාවයෙන් සහ ධර්මානු ධම්මව වැඩ සිටින තුරු සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්‍ෂා වනු ඇත.

සිසුනට සවිය..

ශ‍්‍රී ලංකාවේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල අධ්‍යාපන කටයුතු කෙරෙහි දක්‍ෂතා ඇති දරුවන් තෝරාගෙන ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය අධ්‍යාපන උපකරණ පාසල් නිල..

සුවයට සවිය..

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජන සමාජය තුළ සමාජගතව පවතින බෝ නොවන රෝග මේ වන විට බරපතල සමාජ ගැටළුවක්ව පවතී...

සියතට සවිය..

ග‍්‍රාමීය ප‍්‍රදේශ වල ජීවත් වන ආර්ථික දුෂ්කරතා වලින් පෙලෙන දරුපවුල් තෝරාගෙන විවිධ ගෘහස්ථ ස්වයං රැකියාවන් සඳහා ඔවුන් පුහුණු කිරීම, මූල්‍යමය පහසුකම්..

ඔබටත් අප හා සම්බන්ධ වන්නට අවැසිනම්..

ලියන්න, අමතන්න අපට.